TRACKING KONTENERÓW Wyszukiwanie kontenerów on-line

ROZKŁADY STATKÓW Rozkłady połączeń oceanicznych
i dowozowych

FORMULARZ BUKINGU Złóż booking

CARGO TRACKING

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ

Centrala

Cosco Poland Sp. z o.o.
ul. Tatrzańska 6b
81-328 Gdynia

Tel. 58 660 99 40, 58 660 99 51
Fax 58 661 61 47
NIP 586 16 58 442

Oddział w Warszawie

ul. Grochowska 278/402
03-841 Warszawa

Tel. 22 618 33 40, 22 618 21 66
Fax. 22 619 45 10

Wyszukiwarka agentów Cosco na świecie:

http://www.coscon.com

Dane KRS

Cosco Poland Sp. z o.o.,
Tatrzańska 6b, Gdynia
REGON: 191197460
NIP: 586-16-58-442
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy,
KRS 0000129424
Kapitał zakładowy: 250 000 zł