Addresses

Headquaters

Cosco Poland Sp. z o.o. 
ul. Tatrzańska 6b 
81-328 Gdynia

Tel. 58 660 99 40, 58 660 99 51 
Fax 58 661 61 47 
NIP 586 16 58 442

Warsaw office

ul. Grochowska 278/402 
03-841 Warszawa

Tel. 22 618 33 40, 22 618 21 66 
Fax. 22 619 45 10

Registration data

Cosco Poland Sp. z o.o., 
Tatrzańska 6b, Gdynia 
REGON: 191197460 
NIP: 586-16-58-442 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy, 
KRS 0000129424 
Kapitał zakładowy: 250 000 zł

W celu poprawy jakości naszych usług używamy ciasteczek. Możesz je zablokować poprzez zmianę ustawień przeglądarki.