Cosco Shipping Lines (Poland) Sp. z o.o.

Polityka ochrony danych

Szanowni Państwo,

wraz z dniem 25 maja 2018r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, zaczyna bowiem obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określane jako „RODO”. W związku z tym, chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018r. Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje na ten temat.

Jednocześnie zapewniamy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb opisanych poniżej i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest COSCO SHIPPING LINES (POLAND) SP. Z O.O.

W sprawach związanych z ochroną danych można się z nami skontaktować pod adresem:

e-mail: [rodo@cosco.pl]

lub

COSCO SHIPPING LINES (POLAND) SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni, ul. Śląska 21.

 

Pozyskiwanie danych i cel ich przetwarzania

Celem przetwarzania danych pozyskiwanych od Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej (zakładka „Formularz bookingu”) jest obsługa zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Podstawą tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO, a prawnie uzasadnionym interesem jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego.

 

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych mieli będą nasi prawnie upoważnieni pracownicy. Dodatkowo, Państwa dane osobowe możemy przekazywać podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, w szczególności:

  1. armatorom, firmom transportowym;

  2. dostawcom zewnętrznych systemów;

  3. firmom świadczącym usługi z zakresu IT.

Nasi partnerzy mają siedziby głównie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niektórzy spośród naszych partnerów mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Państwa danych poza terytorium EOG, weryfikujemy, aby podmioty z nami współpracujące dawały gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.

 

Czas przechowywania danych

Pozyskane od Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego dane przechowywali będziemy do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

Nadto, w sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne.

 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie na Państwa wpływać.

W celu poprawy jakości naszych usług używamy ciasteczek. Możesz je zablokować poprzez zmianę ustawień przeglądarki.